Słodki powrót do szkoły 

 

Regulamin akcji Słodki powrót do szkoły

  1. Akcja Słodki powrót do szkoły odbędzie się w dniu 2 września 2019 na terenie Galerii Krotoszyńskiej, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn.
  2. Organizatorem akcji jest KSH INVEST SP. Z O.O.
  3. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie klienci centrum Galeria Krotoszyńska dokonujący zakupów w dniu 2 września 2019 na kwotę minimum 25 złotych.
  4. Warunkiem skorzystania z atrakcji – wata cukrowa oraz fotobudka – jest dokonanie zakupów w dniu 2 września 2019 na kwotę minimum 25 złotych, a następnie okazanie paragonu osobom obsługującym stoiska promocyjne.
  5. Jeden paragon upoważnia do skorzystania z obu atrakcji.
  6. Akcja trwa w godzinach od 10:00 do 15:00.
  7. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  8. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
  9. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji w siedzibie Organizatora.

Wszelkie informacje na temat Akcji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: biuro@galeria-krotoszynska.pl

 

Data: 23 Sie 2019
Kategorie: Aktualności, Dla Dzieci, Galeria, Kultura, Promocje, Wydarzenia